สถานะการจัดส่งสินค้า
 ชื่อ - นามสกุล วันที่ส่งของ ส่งสินค้าแบบ สถานะ ไปรษณีย์ลงทะเบียนเลขที่
  วนาวรรณ แท่นพรหม 04 กุมภาพันธ์ 2556 EMS  ส่งสินค้าแล้ว EX043208918TH ตรวจสอบสถานะพัสดุ
  พัชราวดี ศิริภูธร 29 มกราคม 2556 ลงทะเบียนธรรมดา  ส่งสินค้าแล้ว EJ699884093TH ตรวจสอบสถานะพัสดุ
  รัชรินทร์ ส้องสง 18 มกราคม 2556 ลงทะเบียนธรรมดา  ส่งสินค้าแล้ว EJ321141564TH ตรวจสอบสถานะพัสดุ
  พัฒนศักดิ์ จิตตรัตน์ 11 มกราคม 2556 EMS  ส่งสินค้าแล้ว EJ321131101TH ตรวจสอบสถานะพัสดุ
  เต็มดวง ไข่มุกข์ 10 มกราคม 2556 EMS  ส่งสินค้าแล้ว EJ466115614TH ตรวจสอบสถานะพัสดุ
  สุจรรยา ถูกจิตร 10 มกราคม 2556 ลงทะเบียนธรรมดา  ส่งสินค้าแล้ว EJ466115591TH ตรวจสอบสถานะพัสดุ
  นางนงเยาว์ แก้วโพนงาม 10 มกราคม 2556 EMS  ส่งสินค้าแล้ว EJ466115605TH ตรวจสอบสถานะพัสดุ
  คุณมูฮำมัดอาเรฟ มะเด็ง 04 มกราคม 2556 EMS  ส่งสินค้าแล้ว EJ321118167TH ตรวจสอบสถานะพัสดุ
  คุณช่อฟ้า ชัยสวัสดิ์ 25 ธันวาคม 2555 EMS  ส่งสินค้าแล้ว EJ700126243TH ตรวจสอบสถานะพัสดุ
  เขมจิรา เล็กศรี 25 ธันวาคม 2555 ลงทะเบียนธรรมดา  ส่งสินค้าแล้ว RG672571635TH ตรวจสอบสถานะพัสดุ
  ปรางวลัย พวงนิล 18 ธันวาคม 2555 EMS  ส่งสินค้าแล้ว EI699784308TH ตรวจสอบสถานะพัสดุ
  คนึงนิจ คงสมหวัง 18 ธันวาคม 2555 EMS  ส่งสินค้าแล้ว EI699784299TH ตรวจสอบสถานะพัสดุ
  นางรัชรินทร์ ส้องสง 13 ธันวาคม 2555 ลงทะเบียนธรรมดา  ส่งสินค้าแล้ว EJ699713496TH ตรวจสอบสถานะพัสดุ
  สุนิดา พจน์สุวรรณ์ 13 ธันวาคม 2555 EMS  ส่งสินค้าแล้ว EJ699713482TH ตรวจสอบสถานะพัสดุ
  หนูเล็ก นิตยาคิด 13 ธันวาคม 2555 EMS  ส่งสินค้าแล้ว EJ699713479TH ตรวจสอบสถานะพัสดุ
  ลภัสรดา อินไข 10 ธันวาคม 2555 EMS  ส่งสินค้าแล้ว EI855373216TH ตรวจสอบสถานะพัสดุ
  สุรารักษ์ ชุมภูชนะภัย 10 ธันวาคม 2555 EMS  ส่งสินค้าแล้ว EI855373202TH ตรวจสอบสถานะพัสดุ
  ภัทรลดา บัวสด 28 พฤศจิกายน 2555 EMS  ส่งสินค้าแล้ว EI855316681TH ตรวจสอบสถานะพัสดุ
  อดิศักดิ์ สมานมิตร 28 พฤศจิกายน 2555 EMS  ส่งสินค้าแล้ว EI855316695TH ตรวจสอบสถานะพัสดุ
  สุจรรยา ถูกจิตร 27 พฤศจิกายน 2555 EMS  ส่งสินค้าแล้ว EI855506439TH ตรวจสอบสถานะพัสดุ
  ยุทธสุขขารมย์นา 23 พฤศจิกายน 2555 EMS  ส่งสินค้าแล้ว EI855514086TH ตรวจสอบสถานะพัสดุ
  มานิตา 16 พฤศจิกายน 2555 ลงทะเบียนธรรมดา  ส่งสินค้าแล้ว RG488401174TH ตรวจสอบสถานะพัสดุ
  ภัสพร ผาสุขเจริญ 14 พฤศจิกายน 2555 EMS  ส่งสินค้าแล้ว EI855819281TH ตรวจสอบสถานะพัสดุ
  นภัสร ทัศนเวช 13 พฤศจิกายน 2555 EMS  ส่งสินค้าแล้ว EI855819264TH ตรวจสอบสถานะพัสดุ
  varitha 13 พฤศจิกายน 2555 EMS  ส่งสินค้าแล้ว EI855819278TH ตรวจสอบสถานะพัสดุ
  น.ส. วราพรรณ สนหอม 13 พฤศจิกายน 2555 ลงทะเบียนธรรมดา  ส่งสินค้าแล้ว RG672689966TH ตรวจสอบสถานะพัสดุ
  พัชราวดี ศิริภูธร 13 พฤศจิกายน 2555 ลงทะเบียนธรรมดา  ส่งสินค้าแล้ว RG672689952TH ตรวจสอบสถานะพัสดุ
  นายชัชวาลย์ วีระพงษ์ 10 พฤศจิกายน 2555 EMS  ส่งสินค้าแล้ว EI856011933TH ตรวจสอบสถานะพัสดุ
  มี่ 07 พฤศจิกายน 2555 ลงทะเบียนธรรมดา  ส่งสินค้าแล้ว EI855824499TH ตรวจสอบสถานะพัสดุ
  nongluk wichairam 04 พฤศจิกายน 2555 EMS  ส่งสินค้าแล้ว EI856004699TH ตรวจสอบสถานะพัสดุ
  ปรางวลัย พวงนิล 31 ตุลาคม 2555 EMS  ส่งสินค้าแล้ว EI856049253TH ตรวจสอบสถานะพัสดุ
  จิราพร ผิวกลม 29 ตุลาคม 2555 EMS  ส่งสินค้าแล้ว EI856060355TH ตรวจสอบสถานะพัสดุ
  หฤทัย แป้นสุวรรณ 19 ตุลาคม 2555 EMS  ส่งสินค้าแล้ว EX054610901TH ตรวจสอบสถานะพัสดุ
  สุจรรยา ถูกจิตร 19 ตุลาคม 2555 EMS  ส่งสินค้าแล้ว EI855238922TH ตรวจสอบสถานะพัสดุ
  คุณช่อฟ้า เชื้อพุม 19 ตุลาคม 2555 EMS  ส่งสินค้าแล้ว EI855238919TH ตรวจสอบสถานะพัสดุ
  ปริญญา ฮุนศรีนพรัตน์ 17 ตุลาคม 2555 ลงทะเบียนธรรมดา  ส่งสินค้าแล้ว RG028708409TH ตรวจสอบสถานะพัสดุ
  น.ส.วิภาพร ชูกลิ่น 17 ตุลาคม 2555 EMS  ส่งสินค้าแล้ว EI855202582TH ตรวจสอบสถานะพัสดุ
  นางนงเยาว์ แก้วโพนงาม 13 ตุลาคม 2555 EMS  ส่งสินค้าแล้ว EI079681427TH ตรวจสอบสถานะพัสดุ
  กนก 11 ตุลาคม 2555 EMS  ส่งสินค้าแล้ว EI855665642TH ตรวจสอบสถานะพัสดุ
  รัชรินทร์ ส้องสง 11 ตุลาคม 2555 EMS  ส่งสินค้าแล้ว EI855665656TH ตรวจสอบสถานะพัสดุ
  ปวีณา เหมรา 05 ตุลาคม 2555 EMS  ส่งสินค้าแล้ว EI855489571TH ตรวจสอบสถานะพัสดุ
  เอกสิทธิ์ อินทะราชา(น้องก้อง นักแสดง) 02 ตุลาคม 2555 EMS  ส่งสินค้าแล้ว EI855478463TH ตรวจสอบสถานะพัสดุ
  อาทิตยา วงนาเรือง (ฝ่ายต่างประเทศ) 02 ตุลาคม 2555 EMS  ส่งสินค้าแล้ว EI855478450TH ตรวจสอบสถานะพัสดุ
  นัยนา บุญสร้าง 01 ตุลาคม 2555 EMS  ส่งสินค้าแล้ว EI855469104TH ตรวจสอบสถานะพัสดุ
  ปัญญาพล เรืองเกตุ 30 กันยายน 2555 EMS  ส่งสินค้าแล้ว EI855435803TH ตรวจสอบสถานะพัสดุ
  ไพรินทร์ มโหฬาร 29 กันยายน 2555 EMS  ส่งสินค้าแล้ว EI855435794TH ตรวจสอบสถานะพัสดุ
  หนูเล็ก นิตยาคิด 24 กันยายน 2555 EMS  ส่งสินค้าแล้ว EI963479517TH ตรวจสอบสถานะพัสดุ
  นางสาวสุภัตรา ชาติทหาร 24 กันยายน 2555 EMS  ส่งสินค้าแล้ว EI963479503TH ตรวจสอบสถานะพัสดุ
  ณัฐนันท์ สมเรือง 19 กันยายน 2555 EMS  ส่งสินค้าแล้ว EJ080745694TH ตรวจสอบสถานะพัสดุ
  มารีนา เจ๊ะแน 19 กันยายน 2555 EMS  ส่งสินค้าแล้ว EI963458548TH ตรวจสอบสถานะพัสดุ
หรือ ตรวจสอบสถานะสินค้าได้ที่์นี่